Hvad kan DNA fortælle om os? 

Alt levende indeholder DNA, inklusiv os mennesker. Du har sikkert allerede lært, at DNA er koden for proteiner i vores krop. Men hvor meget information kan man faktisk få om et menneske, hvis man kigger på personens DNA? Og hvad kan denne information bruges til? 

I temaet ‘Information I DNA’ skal du undersøge alt dette ved at se på, hvordan man bruger DNA til retsgenetiske undersøgelser. I forløbet skal du hjælpe politiet med at identificere personer ud fra deres DNA og samtidig lære om, hvor meget dit DNA faktisk kan afsløre om dig og din familie. Endelig skal du lære om, hvilke fordele og ulemper der er ved at lave store DNA databaser og tage stilling til de etiske problemstillinger, de medfører.

Velkommen til undervisningsmaterialet ‘Information i DNA’.

Følgende delmål af de faglige mål i læreplanen for Bioteknologi A dækkes i forløbet ’Information i DNA’:

 • tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til laboratoriesikkerhed  og risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale (modul 0+1)
 • bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere  eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt (modul 0 + 1)
 • anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring  af iagttagelser og til analyse af bioteknologiske problemstillinger (3+5+6+7)
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder (især modul 2 + 3 + 4 + 6)
 • anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til analyse og vurdering (modul 5 + 6)
 • anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske, i en konkret faglig sammenhæng (modul 5 + 6)
 • anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med  samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med bioteknologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger (modul 8)

Kernestof, der dækkes i forløbet:

 • genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, meiose, genregulering, mutation, genteknologi, anvendt bioinformatik 
 • eksperimentelle metoder: PCR, elektroforese

Supplerende stof, der dækkes i forløbet:

 • ny forskning og nye bioteknologiske metoder
 • bioetik

Der skal indgå områder med relation til elevernes hverdag og samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med bioteknologisk indhold.

Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.

Modul 0: Blodsporet

Modul 1: Luminol test og DNA oprensning

Modul 2: PCR af DNA-spor

Modul 3: DNA profiler

Modul 4: DNA Phenotyping

Modul 5: Forudsigelse af øjenfarve

Modul 6: Aldersbestemmelse

Modul 7: Slægtskabsanalyser

Modul 8: DNA databaser og etik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *