Velkommen til dette forløb om sandsynlighedsregning og binomialfordelingen. I forløbet skal vi arbejde med tilfældigheder, bolde i forskellige farver, terningekast mm. I skal arbejde både praktisk og teoretisk, suppleret med små videoer, hvor teorien bliver forklaret. 

Gennem simuleringer og eksperimentelt arbejde vil du blive klogere på tilfældighed og sandsynlighed, og du vil lære at løse forskellige typer af opgaver med sandsynlighedsregning. Du vil også lære om binomialfordelingen, som handler om forsøg med præcis to udfald: Succes eller fiasko.

Undervejs vil I også møde lidt af programmeringskoden bag simuleringerne og få lov til at eksperimentere med de indgående variable.

Vi starter med at møde Bastian, som elsker baseball… Velkommen til!

Projektet er en del af Dataekspeditioner.dk, som huses af Datalogisk Institut på Københavns Universitet og finansieres af Novo Nordisk Fonden.

 

Afsnit 1 - Eksperimentel indledning

Afsnit 2 - Mød koden bag programmet!

Afsnit 3 - Sandsynlighedsfunktion

Afsnit 4 - Kumulerede sandsynligheder

Afsnit 5 - Normalfordelingsapproksimation

Afslutning

Konklusion

Du har i dette forløb lært om sandsynlighedsregning og binomialfordelingen gennem simuleringer og opgaver. Du har også snuset lidt til programmering og computational thinking.

Du har lært om følgende begreber fra læreplanen for Matematik B (STX):

 • Udfald, hyppighed og frekvens
 • Teoretisk/forventet sandsynlighed i modsætning til observeret sandsynlighed
 • Symmetrisk og asymmetrisk sandsynlighedsfelt
 • Stokastisk variabel
 • Binomialmodel:  \(X \sim (n,p)\) 
 • Antalsparameter (\(n\)) og sandsynlighedsparameter (\(p\))
 • Middelværdi og spredning
 • Sandsynlighedsfunktion: \(P(X = r) = K(n,r) \times p^r \times (1 – p)^{n-r}\),
 • Store Tals Lov
 • Normalfordelingsapproksimation
 • Normale og exceptionelle udfald. 

Derudover skal du på matematik B også kende til binomialtest og konfidensintervaller, som dog ikke indgår i dette forløb.

Tak fordi du fulgte med. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *