Velkommen til dette forløb om sandsynlighedsregning og binomialfordelingen. I forløbet skal vi arbejde med tilfældigheder, bolde i forskellige farver, terningekast mm. I skal arbejde både praktisk og teoretisk, suppleret med små videoer, hvor teorien bliver forklaret. 

Gennem simuleringer og eksperimentelt arbejde vil du blive klogere på tilfældighed og sandsynlighed, og du vil lære at løse forskellige typer af opgaver med sandsynlighedsregning. Du vil også lære om binomialfordelingen, som handler om forsøg med præcis to udfald: Succes eller fiasko.

Undervejs vil I også møde lidt af programmeringskoden bag simuleringerne og få lov til at eksperimentere med de indgående variable.

Vi starter med at møde Bastian, som elsker baseball… Velkommen til!

Projektet er en del af Dataekspeditioner.dk, som huses af Datalogisk Institut på Københavns Universitet og finansieres af Novo Nordisk Fonden.

Relevante faglige mål (med udgangspunkt i læreplanens § 2.1.):

 • Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer
 • håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold
 • anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, bestemme konfidensintervaller, kunne stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog
 • anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning
 • demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling
 • demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling
 • beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet

Afsnit 1 - Eksperimentel indledning

Afsnit 2 - Mød koden bag programmet!

Afsnit 3 - Sandsynlighedsfunktion

Afsnit 4 - Kumulerede sandsynligheder

Afsnit 5 - Normalfordelingsapproksimation

Afslutning

Konklusion

Du har i dette forløb lært om sandsynlighedsregning og binomialfordelingen gennem simuleringer og opgaver. Du har også snuset lidt til programmering og computational thinking.

Du har lært om følgende begreber fra læreplanen for Matematik B (STX):

 • Udfald, hyppighed og frekvens
 • Teoretisk/forventet sandsynlighed i modsætning til observeret sandsynlighed
 • Symmetrisk og asymmetrisk sandsynlighedsfelt
 • Stokastisk variabel
 • Binomialmodel:  \(X \sim (n,p)\) 
 • Antalsparameter (\(n\)) og sandsynlighedsparameter (\(p\))
 • Middelværdi og spredning
 • Sandsynlighedsfunktion: \(P(X = r) = K(n,r) \times p^r \times (1 – p)^{n-r}\),
 • Store Tals Lov
 • Normalfordelingsapproksimation
 • Normale og exceptionelle udfald. 

Derudover skal du på matematik B også kende til binomialtest og konfidensintervaller, som dog ikke indgår i dette forløb.

Tak fordi du fulgte med. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *