Om Dataekspeditioner

Dataekspeditioner er et udviklingsprojekt målrettet danske ungdomsuddannelser. Projektet har til mål at styrke informatikfaget i de danske gymnasier ved at aktivt støtte informatikfagmiljøet og udvikle nye læringsforløb inspireret af Københavns Universitets forskning i krydsfelter mellem datalogi og andre fagområder.

Vores undervisningsforløb kalder vi Dataekspeditioner, fordi de udspringer af arbejdet med data og dataprocesser, og så fordi ekspedition signalerer nysgerrighed, udforskning og samarbejde – det er nogle af grundværdierne bag vores forløb. Forløbene afprøves løbende i gymnasieklasser. Ligesom vi vil invitere et stort antal gymnasieelever forbi universitetet, hvor de vil blive inspireret af og introduceret til forløbene.

Projektet huses af Datalogisk Institut på Københavns Universitet og er finansieret af Novo Nordisk Fonden.