Hvad er kunst?

Det er et meget individuelt spørgsmål og noget, som kan skabe stor debat. Er det fx kunst, hvis en computer skaber et billede “kun” ud fra nogle stikord, en tekst eller en prompt, som du fodrer den med? (Billedet ovenfor er skabt ud fra samme prompt som de tre billeder nedenfor). I dette undervisningsforløb skal vi se på, hvordan vi kan skabe billedkunst og grafik med computeren. Men først skal vi forstå, hvad digitale billeder er for noget, og hvordan man ellers kan skabe billeder og grafik.

Hvordan kan man skabe digital billedkunst?

I dette forløb skal vi arbejde med 3 forskellige måder at skabe og manipulere digitale billeder:

  1. Digital billedredigering (ligesom med Photoshop) med online-programmet Pixlr.
  2. Billedmanipulation og grafikgenerering ved programmering med p5.js og Processing.
  3. Dataskabte billeder ud fra en beskrivende tekst kaldet et “prompt”, og evt. et billede, ved hjælp af kunstig intelligens med programmerne DALL·E eller Craiyon

Det øverste billede og de tre billeder nedenfor – og ja, faktisk de fleste andre billeder i dette undervisningsmateriale – er skabt med kunstig intelligens (mere om det senere):

DALL·E prompt: what is artificially generated digital art?

Modul 1: Hvad er et digitalt billede?

Modul 2: Pixlr E - digital billedmanipulation (online)

Modul 3: Manipulér med billeder online (p5.js).

Modul 4: Manipulér med billeder (Processing 4)

Modul 5: Googles Teachable Machine

Modul 6: Neurale Netværk og deep learning - hvad er det?

Modul 7: Datamining - Orange og Kaggle

Modul 8: Kunstig Intelligens - Prompting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *