Kan din adfærd på nettet og de data, din mobiltelefon opsamler om dig og din færden, bruges til at at skabe viden om dig? Og kan den viden bruges til at forudsige dine handlinger eller påvirke dig til at handle på en bestemt måde?

I dette forløb undersøger vi, hvilke informationer (data) der kan opsamles om os som brugere af forskellige systemer, og hvordan machine learning kan bruges til at strukturere og tolke informationerne. 

Vi kommer også til at se på, om man som bruger kan beskytte sine private oplysninger, og vi diskuterer de konsekvenser, dataindsamlingen har for os og for samfundet.

 

Relevante faglige mål (med udgangspunkt i læreplanens § 2.1.):

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
  • forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
  • påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

1. modul: Data om vores adfærd på nettet

2.modul: Cookies

3. modul: Design af cookie-samtykke

4. modul: Hvordan kan data bruges?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *