Kan din adfærd på nettet og de data, din mobiltelefon opsamler om dig og din færden, bruges til at at skabe viden om dig? Og kan den viden bruges til at forudsige dine handlinger eller påvirke dig til at handle på en bestemt måde?

I dette forløb undersøger vi, hvilke informationer (data) der kan opsamles om os som brugere af forskellige systemer, og hvordan machine learning kan bruges til at strukturere og tolke informationerne. 

Vi kommer også til at se på, om man som bruger kan beskytte sine private oplysninger, og vi diskuterer de konsekvenser, dataindsamlingen har for os og for samfundet.

1. modul: Data om vores adfærd på nettet

2.modul: Cookies

3. modul: Design af cookie-samtykke

4. modul: Hvordan kan data bruges?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *