Vektorfunktioner er en udvidelse af funktionsbegrebet. Vektorfunktioner er nyttige, når vi skal beskrive bevægelse. Det kan være en fodbold, som triller på græsset eller sparkes mod mål henover en mur af modstandere.

I computerspil bruges vektorfunktioner til at styre, hvor de forskellige genstande befinder sig. Vektorfunktioners værdi styres af en parameter, som oftest tiden, og derfor kan man bruge vektorfunktioner til at styre placeringen af forskellige figurer i et computerspil som funktion af tiden.

Funktioner – en sammenhæng mellem x og y

 

En funktion beskriver sammenhængen mellem en uafhængig variabel, \(x\), og en afhængig variabel, \(y\). Sammenhængen beskrives med en funktionsforskrift \(f(x)\). Når vi tegner grafen for funktionen \(f\) er punkterne \((x,y)=(x,f(x))\) en del af grafen.

Du kender allerede forskellige typer funktioner.

FunktionstypeFunktionsforskrift
Lineær\(f(x)=a\cdot x+b\)
Eksponentiel\(f(x)=b\cdot a^x\)
2. grads polynomium\(f(x)=a\cdot x^2+b\cdot x+c\)
Logaritmefunktion\(f(x)=\rm{ln}(x)\)

Husk, at hvis sammenhængen skal være en funktion, skal der til enhver x-værdi i definitionsmængden være netop én y-værdi. Så kaldes den en reel funktion.

Definition – vektorfunktion

For en parameter \(t\in I\), hvor \(t\) er et reelt tal og \(I\) er et interval, kan vi definere to reelle koordinatfunktioner \(x(t)\) og \(y(t)\)

En vektorfunktion defineres som en vektor, der afhænger af parameteren \(t\) og bestemmes ved koordinatfunktioner \(x(t)\) og \(y(t)\):

\(\vec{s}(t)=\left(  \begin{array}{c}x(t) \\ y(t)\end{array}\right)\)

En vektorfunktion er en funktion, hvor definitionsmængden består af reelle tal og værdimængden af vektorer.

Definition – banekurve

For en vektorfunktion \(\vec{s}(t)\) med parameteren \(t\) kan vi definere en banekurve som mængden af punkter, der har \(\vec{s}(t)\) som stedvektor, mens  \(t\) tilhører definitionsmængden \(I\).

Banekurvens gennemløbsretning bestemmes af parameteren \(t\), når \(t\) gennemløber intervallet \(I\) i voksende retning.

1. Bevægelse af bolde i spil

2. Banekurvens forløb

3. Hastighed og acceleration

4. Cirkelbevægelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *